REGULAMIN AKADEMII SMAKOTERAPII
(warsztaty kulinarne i zajęcia edukacyjne)
Akademia Smakoterapii jest prawdopodobnie pierwszym miejscem na mapie Warszawy, które ma ambicję uwzględnić potrzeby dietetyczne Wszystkich Uczestników warsztatów. Misją jest tworzenie z najwyższą starannością przystani dla dzieci i dorosłych bez względu na to z jakimi dietetycznymi wyzwaniami się zmagają. Czy są osobami które „jedzą wszystko” czy też takimi, które na co dzień eliminują z diety wiele produktów z powodu przekonania, alergii, choroby, czy własnego „widzimisię”. Pragniemy edukować dzieci i dorosłych jak odżywiać się zdrowo, jak gotować zdrowo bez względu na to jak szeroki mamy wachlarz możliwości dietetycznych. Zapraszamy chętnych na edukację żywieniową (w praktyce i w teorii): mięsożerców i wegetarian, wegan, osoby na diecie bez glutenu, bez cukru, bez nabiału.
Warsztaty gotowania odbywają się w wyznaczone dni w tygodniu (najczęściej weekendy), w wyznaczonym lokalu, a udział w nich jest możliwy jedynie dzięki uprzedniej rezerwacji, którą gwarantuje opłata wniesiona w odpowiednim terminie. Szczegóły dotyczące terminów znajdują się na stronie smakoterapia.pl oraz fb smakoterapii (w formie odpowiednich wydarzeń).

Postanowienia ogólne:
1. W zajęciach Akademii mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w warsztatach wyłącznie za zgodą rodziców, którzy pozostawiając dziecko na zajęciach biorą na siebie wszelką odpowiedzialność z tym związaną oraz pełne ewentualne ryzyko. Rodzice decydują czy dzieci są na tyle samodzielne aby wziąć udział w zajęciach kulinarnych. W przypadku dzieci z alergiami do uczestnictwa niezbędne jest przesłanie pełnej informacji na temat produktów NIEDOZWOLONYCH w diecie dziecka oraz ustalenie z Akademią PRZED warsztatem czy dany program warsztatowy będzie dla dziecka odpowiedni (składniki potraw, potencjalne alergeny itp).
2. Uczestnicy Akademii Smakoterapii wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swoich dzieci na potrzeby promocji Akademii. Wizerunek wszystkich Uczestników (dorosłych oraz dzieci) będzie wykorzystany z zachowaniem najwyższej staranności.
Na terenie Akademii Smakoterapii
1. Nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Obowiązuje:
1. Przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
2. Powstrzymanie się od zachowania mogącego narazić mienie Akademii na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowanie czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny
3. Zapoznanie się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Akademii) przed przystąpieniem do jego używania
4. Zachowanie należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Akademii
5. Odkładanie używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone
Odpowiedzialność Akademii Smakoterapii oraz Uczestników Warsztatów
1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Akademii lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.
2. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie warsztatu.
Odwoływanie zajęć:
1. Wykupione wejściówki na warsztaty Akademii nie podlega zwrotowi w dowolnym momencie.
2. Każdorazowo przed zakupem wejściówki na zajęcia Uczestnik zajęć otrzymuje informację do jakiego momentu może zgłosić swoją nieobecność oraz przenieść udział w warsztacie na kolejne zajęcia. W przypadku gdy Uczestnik Warsztatu nie może przyjść na wykupiony termin i zgłosi ten fakt w odpowiednim czasie, 
można wykorzystać wejściówkę na zajęciach tego samego typu w przeciągu miesiąca.
Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać mailowo: smakoterapia.warsztaty@wp.pl